IMU- JA PAINEHUUHTELU AUTOPALVELUT

 • Imuauto, painehuuhteluauto ja palvelut:
  – talousvesi- ja likakaivojen tyhjennykset. Myös viemäreiden aukaisut ja linja pesut .Kysy myös vesikaivojen pesua (on kaikki tarvikkeet, kalkkikivet yms.)
  Kaivojen langattomat pintavahdit / pinnanvartijat edullisesti asennettuna tai auton mukana tuotuna
 • Puhdasvesi toimitukset
 • Vesikaivojen pesut ja tarvikkeet (desifiointi, kalkkikivet yms yms.)
 • Viemärien kuvaus ja paikannus

LINKKI KAIVONTILAUKSEEN

Kotitalouksien ja yritysten jätetietojen välittäminen viranomaisille 1.9.2022 alkaen

1.9.2022 alkaen jätetietojen seuranta tarkentuu (jätelain muutos 714/2021). Käyttöön otetaan uusi sähköinen SIIRTO-rekisteri jätekuljetusten siirtoasiakirjojen (dokumentti jätteen kuljetuksesta) tallentamiseen. Rekisteri parantaa siirtoasiakirjavelvoitteen piiriin kuuluvien jätteiden kuljetusten valvontaa ja seurantaa sekä parantaa viranomaisten tiedonsaantia jätteistä.

Vaikutukset asiakkaillemme:

Kotitaloudet

 • Jätettä noudettaessa, on kuljetusyrityksen huolehdittava siirtoasiakirjan laatimisesta asianmukaisesti ja toimitettava se viranomaisen SIIRTO-rekisteriin.
 • Syntyvät kustannukset joudumme lisäämään tyhjennyshintaan, jolloin kustannus sähköisestä siirtoasiakirjasta on 3,50 €/ kerta sis. alv 24 %. Vuoden 2023 aikana tulleet tilauksiin / tietopäivitykset / siirtorekistorekisteri ilmoitukset on ilmaisia.

Yritykset

 • Jätettä tuottavan yrityksen on huolehdittava itse siirtoasiakirjan laatimisesta ja sen toimittamisesta SIIRTO-rekisteriin.
 • Teemme puolestanne sähköisen siirtoasiakirjan vaadittavilla tiedoilla ja toimitamme sen SIIRTO-rekisteriin sekä säilytämme siirtoasiakirjaa puolestanne 3 vuotta.
 • Veloitamme sähköisestä asiakirjasta 8,00 € (alv.0 %) /jäte-erä

Laki sähköisistä siirtoasiakirjoista koskee seuraavia jätteitä:

 • vaarallinen jäte
 • pysyviä orgaanisia yhdisteitä sisältävä jäte eli POP-jäte
 • saostus- ja umpisäiliöliete
 • hiekan- ja rasvanerotuskaivojen liete
 • pilaantunut maa-aines
 • rakennus- ja purkujäte